TEKNISKE BESKRIVELSER

Kl-tre er enkelt, effektivt og klimavennlig for kloden og folk!

ENKELT

Limprosessen der trelameller låses sammen i krysslimte elementer, reduserer dimensjonsendinger som følge av svelling og krymping. Oppsprekking eller feil i trevirket begrenses, og ingeniøren kan beregne trygge bygg. Kontrollert bruk av lavere trekvaliteter, der kravet til styrke i krysslimte elementer er mindre, gir en bedre utnyttelse av og høyere verdiskaping for skogressursene.

Produksjon av limtre som søyler, bjelker eller elementer er en tilvirkning av et naturmateriale som er svært energieffektivt. Tre har altså det laveste energibehovet i tilvirking blant dagens byggematerialer. Ny teknologi bidrar til enklere sporbarhet og oppfølging. Dette sikrer at egenskapene til trevirket ikke forringes i transport eller byggeprosess.

Siden trevirket blir bearbeidet industrielt legger dette grunnlaget både for å få kontrollerte fuktighetsforhold og en presisjon som utnytter ressursene best mulig, og samtidig kan gi minimalt med svinn og feil. Med samordning mellom digital prosjektering og produksjonsstyring gir økt produksjonskvalitet og effektivitet.

EFFEKTIVT

Utviklingen av elementer i tre har nå nådd en industriell kapasitet som gjør at krysslimt tre for alvor konkurrerer i større prosjekter. Industrielt trebyggeri med elementer i kl-tre er fortsatt i tidlig fase.

Tilvirking av elementer, gjennom utfresing av skjøter og hulltaking med millimeterpresisjon, gjør planlegging vesentlig. Prefabrikkering reduserer montasjetiden. Store tverrsnitt i tre gir godt feste for tekniske fag, som reduseres byggetiden mot ferdigstilling av bygget.

Bruk av limtre og kl-tre med ferdige formater gir kraftig reduksjon i byggavfall, en nullvisjon er oppnåelig. En ren byggeplass er innbydende og enklere å organisere.

Transport av krysslimt tre har en relasjon vekt/volum som gjør at bilene kan kjøre fulle lass. Logistikken er avgjørende for å sikre en effektiv byggeplass. Nye transportløsninger, for eksempel der rammer kan settes av, og bilen kan hente nye lass, gjør montering effektivt.

KLIMAVENNLIG FOR KLODEN OG BRUKEREN

God utnyttelse av skogressursene er avgjørende for å nå Parisavtalen. Byggsektoren må gjøre en større snuoperasjon, og Norge er et foregangsland med størst av nybyggsandel i tre, også utenfor det tradisjonelle segmentet som er boliger og mindre leilighetsbygg.

Bygg i tre låser CO2 utenfor kretsløpet. Denne effekten krediteres ikke i klimagassregnskapet etter gjeldende regler (NS 3720:2018). Spesielt i tiden som vi slipper ut mer CO2 enn atmosfæren kan tåle er effekten av å bygge inn karbonet viktig.

Storformats krysslimt tre, med bredder over 3 meter har blitt utviklet og produsert i over ti år. Krysslimt tre har en raskt voksende markedsandel i nybygg og rehabiliteringsmarkedet.  

Hygrotermisk masse kan forklares som trevirkets evne til å bufre fukt, og jevne ut inneklima til å gi et bedre miljø både for de som oppholder seg i bygget og varer som lagres der. Døgnets temperatur- og fuktvariasjoner er i utgangspunktet tilpasset i trevirket, biologisk sett fra dets tid som tre i skogen. Fukt og varme kan lagres og jevnes ut i trevirket fordi det er hygroskopisk. Denne evnen til tilpasning til innemiljø kan aktivt nyttes til å redusere energibruken i drift av bygg. Når vanndampen i luft innvendig tas opp i treoverflater i vegger og tak, skifter vannmolekylene fase i det vanndampen går over fra damp til vann festet til trecellene. Varmen som utveksles i denne prosessen leveres til rommet, som dermed varmes opp. Motsatt kan overskuddsvarme, ofte fra solinnstråling, brukes til å tørke ut treoverflater, og ikke øke innvendig romtemperatur.

Kontakt oss

Tusen Takk! Din beskjed er sendt.
Vi kontakter deg så snart vi kan.
Ha en fortsatt fin dag!
Oj oj...Noe gikk galt. Din beskjed er IKKE sendt.
Forsøk igjen eller kontakt oss på telefon eller epost isteden.