Faglig utvikling

Nettverk KL-tre bidrar med faglig utvikling innen bygg i tre med elementer i kl-tre innen en rekke områder. Følgende delprosjekter er KL-tre nettverket involvert i:

Brann

Splitkon deltar i prosjektet Firenwood. Her utvikles nye testprosedyrer for limtreprodukter i brann, spesielt m.h.t. limets egenskaper mot tre ved høye temperaturer.

Innemiljø

Kl-tre nettverk er en del av KL-tre Smart, der egenskapene til tre i innemiljø sjekkes mot responsen til tre. Hvilket bidrag tre gir til en «indirekte» U-verdi undersøkes også.

Miljø

RenTre er et hovedprosjekt i Regionalt forskningsfond, der Splitkon deltar  med et mål om nytte av klimapotensialet regnet igjennom hele verdikjeden.

Standarder

Utviklingen av nasjonale og Europeiske-standarder for kl-tre. De bransjemessige standardene legges til grunn for utviklingen av teknisk kompetanse og økt anvendelse av kl-tre.

For å kunne styrke det faglige utviklingsarbeidet, har nettverk kl-tre funnet det hensiktsmessig at arbeidet med standardene forankres i de kompetansemiljøene nettverksbedriftene og leverandørbedriftene representerer.

Delprosjektet legger til rette for å involvere og inkludere nettverksbedriftene i det videre arbeidet med;

SN/K 077 Trekonstruksjoner

Eurokode 5 revideres, og kommer i ny versjon i 2024. Det er delt i ti arbeidsgrupper, der KL-tre nettverk har vært aktiv i WG1 CLT og WG9 Execution.

SN/K 267 Trematerialer

Dette er standardkomiteen for råvarene til kl-tre og trekonstruksjoner generelt. Her ligger bl.a. Produksjonsstandarden for kl-tre pr EN 16351.

SA/K 346 Fukt i bygninger

Her er f.eks. standarden NS 3514:2020 «Fuktsikker bygging - planlegging og gjennomføring» utarbeidet.

Kontakt oss

Tusen Takk! Din beskjed er sendt.
Vi kontakter deg så snart vi kan.
Ha en fortsatt fin dag!
Oj oj...Noe gikk galt. Din beskjed er IKKE sendt.
Forsøk igjen eller kontakt oss på telefon eller epost isteden.